åttonde wonder i världen

Du måste lösa mysteriet kring den åttonde Wonder i världen med din hjältar och förvisa mörkret från jorden! Mänsklighetens öde ligger nu i era händer.

Åttonde sker undrar OF THE WORLD några år efter utgången av "Northland". De berömda heroes runt Viking Bjarni pensionerades efter deras senaste äventyr och åtnjöt deras dagliga liv. Men en dag befogenheter mörker och onda började långsamt sprida sig över hela världen. De största hjältarna i tidigare kallades. Folk upp vår vän Bjarni, som på en gång anges för att rädda mänskligheten från en dödlig förmögenhet igen med sin fru Cyra och deras son Mani... Deras öde, och med det ödet för hela mänskligheten, nu ligger i era händer. Du måste lösa mysteriet kring den åttonde Wonder i världen med din hjältar och förvisa mörkret från jorden!

åttonde wonder i världen

2013-01-01

Platforms:
shareware
Developer
Magnetic Scrolls
Publisher
-Unknown-
Genre
Tags
shareware spel addicting puzzle

Du måste lösa mysteriet kring den åttonde Wonder i världen med din hjältar och förvisa mörkret från jorden! Mänsklighetens öde ligger nu i era händer.