Eco Tycoon - projektet Green

Förvandla hela världen till en ekologisk vänliga planet med och ge en bättre plats att leva.

Världen är i oordning och rubriken för en snabb utbrändhet om inte något görs för att korrigera den. Endast genom att ångra är skada en nation i taget det hoppas att göra det en renare, grönare planet. Det är upp till dig att balansera landets ekonomi, energinivå, livsmedel, vatten och naturresurser, samtidigt som arbetar för att minska koldioxidutsläppen och att hålla befolkningen glad. Ställ in regeringens politik som införandet av en kol-skatt, subventionera inhemska solpaneler och främja användningen av kollektivtrafik att skära ned på utsläppen av koldioxid och spara pengar. Tryck viktiga ekologiska mål medan du arbetar mot ett mål vid utgången av tidsfristen eller röstas ut av office om ditt popularitet sjunker för lågt beror på dåliga ekonomiska och ekologiska beslut. Se upp för naturkatastrofer inklusive jordbävningar, flodvågor, oljeutsläpp och kärnavfall - de är ett direkt resultat av ditt resultat. Kan du göra skillnad?

Eco Tycoon - projektet Green

2013-01-01

Platforms:
shareware
Developer
Magnetic Scrolls
Publisher
-Unknown-
Genre
Tags
shareware spel tycoon simulering

Förvandla hela världen till en ekologisk vänliga planet med och ge en bättre plats att leva.